Przedłużenie taryfy

Przedłużenie okresu obowiązywania taryfy na dystrybucję energii elektrycznej
Na podstawie decyzji Prezesa URE z dnia 27 lipca 2017 r. znak OKR-4211-16(6)/2016/443/XB/JM przedłużony został termin obowiązywania taryfy na dystrybucję energii elektrycznej do dnia 31.10.2016 r. Decyzja Prezesa URE z załączeniu.