Oświadczenia odbiorców energii elektrycznej


 
Oświadczenia odbiorców energii elektrycznej  zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych