Ocena jakości wody do spożycia

Ocena jakości wody do spożycia
 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp.z o.o. udostępnia do pobrania wyniki oceny jakości wody do spożycia w wodociągu zakładowym ENWOS oraz sprawozdanie z badania wody.