Nowa Taryfa dla Ciepła

Nowa Taryfa dla Ciepła
Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR.4210.25.2019.JM z dniem 01.01.2020 r. wprowadza się do stosowania nową Taryfę dla ciepła na terenie obsługiwanym przez PECiGWŚ ENWOS Sp. z o.o..