lista sprzedawców uprawnionych do sprzedaży energii elektrycznej poprzez sieć dystrybucyjną ENWOS

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o., 32-660 Chełmek, Plac Kilińskiego 1

2. Energia dla firm Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37

3. PGE Obrót S.A., 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

4. Corrente Sp. z o.o., 05-850 Jawczyce, ul. Poznańska 86/88

5.Fortum Marketing and Sales Polska S.A, 80-180 Gdańsk, Heweliusza 9

6. Energie2 Sp. z o.o.,  ul. Agieszki 5/1, 40-110 Katowice