Jak oszczędzać wodę?

Światowe i lokalne programy oszczędnościowe opierają się o rozliczne badania wskazujące na niedobory wody pitnej oraz konieczność jej racjonalnego używania.
Jak oszczędzać wodę? Zgodnie z raportem UNESCO (WWDR, 2003) w ciągu następnych 20 lat ilość dostępnej wody obniży się o 30%. 40% ludności świata nie ma dostatecznej ilości wody. W Polsce również występują deficyty wody, największe problemy mają regiony Górnego Śląska, Krakowa, Łodzi i Kielc, a także Szczecin, w którym obecnie realizowany jest największy w Polsce program budowy nowych magistrali wodnych, naprawy wodociągów i budowa oczyszczalni ścieków.


Oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym


Istnieją różnorodne sposoby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym. Różnią się one dość znacznie dla gospodarstw miejskich i rolnych. Do podstawowych należą:

1. dbałość o jakość sieci wodnej, w szczególności:likwidacja przecieków
2. montaż sprzętów ograniczających zużycie wody, jak np. podwójne spłuczki
3. montaż perlatorów
4. racjonalne używanie wody:
    - w trakcie mycia się
    - podczas zmywania naczyń i sprzątania
    - do podlewania
 
Czynność
Potencjalne oszczędności na wodzie
Potencjalne oszczędności miesięczne
Potencjalne oszczędności roczne
Zakręcanie kranów przy myciu zębów
10-12 l 4 osoby, 3 razy dziennie
900 l ~ 9 PLN na osobę, 3,6 m3 gospodarstwo
43 m³ ~ 480 PLN
Uszczelnienie zaworów
1 kropla wody/s. 16,8l. na dobę.
504 l na kran ~ 5 PLN
6,1 m³ ~ 61 PLN na kran
Instalacja perlatorów
Do 15% oszczędności 20 l/osobe
2400 l ~24 PLN
28,8 m³ ~288 PLN
Wymiana wanny na prysznic
ok. 150 l na kąpiel ~54 kąpiele miesięcznie
8,1 m³ ~ 81 PLN
97 m³ ~ 972 PLN
Tabela stworzona przy założeniach: 4 osobowe gospodarstwo domowe, osoby myjące zęby 3 razy dziennie, 140 l. dziennego zużycie na osobę. 3 kąpiele tygodniowo. Koszt m³ zmieszanej ciepłej i zimnej wody 10 PLN. Jest to tabela szacunkowa na podstawie danych z [1]. Rzeczywiste oszczędności w różnych gospodarstwach domowych, mogą się różnić nawet o kilkaset procent, np. zależności od rzeczywistej ceny wody, posiadanych w domu zaworów itp.

źródło:
Wikipedia