Budowa nowej sieci ciepłowniczej i stacji wymienników

Zapraszamy do składania ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Enwos Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na budowę nowej sieci ciepłowniczej oraz na dostawę stacji wymienników ciepła do w/w sieci.
Szczegóły ofery w zakładce Oferty i ogłoszenia