Aktualności

 • Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/2020 oraz Karty aktualizacji nr 2/2020 do IRiESD

  Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej następujące projekty dokumentów:
  1. Karta aktualizacji nr 1/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD),
  2. Karta aktualizacji nr 2/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD),
  poddając powyższe projekty procesowi konsultacji z użytkownikami systemu elektroenergetycznego, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących przedstawionych projektów.
  Uwagi należy zgłaszać w terminie od 11 do 24 lutego 2020r. na adres poczty elektronicznej:
  energia@enwos.pl
  Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonych wraz z projektem IRiESD Formularzach zgłoszeniowych uwag do projektu, odrębnie dla każdej karty aktualizacji,
  o której mowa powyżej.
   
  PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o.
   
 • Taryfa dla Ciepła

  Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR.4210.25.2019.JM z dniem 01.01.2020 r. wprowadza się do stosowania nową Taryfę dla ciepła na terenie obsługiwanym przez PECiGWŚ ENWOS Sp. z o.o..

  Pełny tekst taryfy jest dostępny w zakładce do pobrania
  http://enwos.pl/nowa-taryfa-dla-ciepla,226
 • Zmiana taryfy dla ciepła 2019

  Z dniem 1 września zmianie uległa Taryfa dla ciepła zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak OKR.4210.11.2019.JM z dnia 8 sierpnia.
 • Zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie Dystrybucji

  Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodnej Enwos Sp. z o.o.  zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 Lipca  2019 r. znak OKR.4211.4.2019.EŚ zmienia Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji z dniem 01.08.2019r.
Strona: 1 2 3 4 5
Telefony stacjonarne / fax
33 846 13 77
33 846 12 90

dyżurny elektryk
694 362 986

kotłownia
606 624 976

konserwator sieci CO
606 624 952