Aktualności

 • Raport z konsultacji IRiESD

  Raport z procesu konsultacji OSD dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
  Informujemy, że proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej został zakończony. W załączeniu publikujemy raport z konsultacji. Treść nowej instrukcji znajduje się w zakładce Operator Systemu Dystrybucyjnego - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
 • Zmiana Taryfy Dystrybucji Energii Elektrycznej

  Decyzją Prezesa Urzędu regulacji Energetyki znak OKR-4211-26(10)/2016/2017/443/XIA/JI z dnia 27 kwietnia 2017 z dniem 1 czerwca 2017 zmianie ulega Taryfa Dystrybucji Energii Elektrycznej zgodnie z załączonym tekstem i tabelą opłat
 • Zmiana Taryfy Energii Elektrycznej

  Decyzją Prezesa Urzędu regulacji Energetyki znak OKR-4211-26(3)2016/443/XI/JI z dnia 8 grudnia 2016 z dniem 1 stycznia 2017 zmianie ulegają :
  - stawka opłaty przejściowej z kwoty 0,85 PLN/kW na nową stawkę 1,65 PLN/kW dla grup taryfowych C11 i C21
  - stawka opłaty OZE  z 2,51 PLN/MWh na nową stawkę 3,70 PLN/MWh dla wszystkich grup 
 • Modernizacje w ENWOS

  W listopadowym wydaniu miesięcznika Jura ukazał się artykuł dotyczący przeprowadzonej modernizacji polegającej na zabudowie ekonomizera kotła parowego. Inwestycja ta pozwoliła na ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia paliwa. Środki na inwestycję pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Cały artykuł do pobrania poniżej. Zapraszamy do lektury artykułu.
 • Taryfa ciepło

  Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR-4210-26(10)/2016/443/XII/JM z dniem 01.11.2016 r. wprowadza się do stosowania nową Taryfę dla ciepła na terenie obsługiwanym przez PECiGWŚ ENWOS Sp. z o.o..
  Pełna treść taryfy udostępniona jest w zakładce do pobrania.
Strona: 1 2 3 4 5 6 7
Telefony stacjonarne / fax
33 846 13 77
33 846 12 90

dyżurny elektryk
694 362 986

kotłownia
606 624 976

konserwator sieci CO
606 624 952